ZYSKUJ Z NAMI!
Profesjonalna obsługa księgowa gwarancją Twojego sukcesu.

Cennik usług

Cennik usług obowiązujący od 1 sierpnia 2011 roku
podane w nim ceny są cenami netto, do których będzie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek


CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH


od 99,00 zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych / karta podatkowa
od 99,00 zł
Książka przychodów i rozchodów (KPiR)
od 499,00 zł
Księgi handlowe (KH)
od 20,00 zł za osobę
Kadry i płace

Powyższe ceny są do negocjacji, a cena końcowa zależy m. in. od:

  • zakresu świadczonych usług
  • liczby dokumentów
  • formy opodatkowania
  • rodzaju prowadzonej działalności
  • liczby pracowników
  • innych czynników - np. czy klient jest płatnikiem VAT, czy dokonuje transakcji z podmiotami zagranicznymi

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH


FORMULARZE I DEKLARACJE

od 30,00 zł
Wypełnianie formularzy, wniosków i deklaracji
od 40,00 zł
Przygotowanie wniosku na założenie działalności gospodarczej lub aktualizację wpisu

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

od 99,00 zł
Sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na życzenie stałych Klientów
od 399,00 zł
Sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie dostarczonych dokumentów przez innych Klientów
od 70,00 zł
Sprawozdawczość na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem (Excel) - przygotowanie wzoru sprawozdania w Excelu, comiesięczne wypełnianie na życzenie Klienta. Cena za każdą rozpoczętą godzinę

ZEZNANIA ROCZNE

od 20,00 zł
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego osoby fizycznej

INTRASTAT

od 49,00 zł
Sporządzenie deklaracji Intrastat, w tym deklaracji "zerowej"
od 20,00 zł
Dodatkowa pozycja na deklaracji

INNE

od 49,00 zł
Wykonanie korekty deklaracji z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy
od 99,00 zł
Pozostałe czynności nie wymienione w umowie i cenniku, w tym doradztwo podatkowe, prawne i w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Cena za każdą rozpoczętą godzinę

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART. 66 § 1 KODEKSU CYWILNEGO